Tag Archive: Thai Silk

ผ้าไหมไทย

Thai Silk ผ้าไหมไทย ขุมทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่ควรหวงแหน

October 16, 2018 8:00 am Published by

ผ้าไหมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่แสนประณีตบรรจง เส้นไหมถูกถักทอผ่านวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นอย่างละเอียดลออ และสื่อความหมายของเอกลักษณ์ไทยที่ควรค่าแก่การหวงแหน