Tag Archive: Tattoo

รอยสัก

รอยสัก : ร่องรอยของความทรงจำ และศิลปะที่เจ็บช้ำของอารมณ์

June 28, 2018 8:00 am Published by

รอยสัก (Tattoo) คงจะเป็นโลกแฟชั่นของคนหัวขบถ ด้วยลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์ ที่ต้องรอให้น้ำหมึกและฝีเข็มทำหน้าที่ประทับลวดลายบนร่างกายอย่างถาวรนี้ เคยเป็นสัญลักษณ์ของผู้ชาย ความมีอำนาจ นักเลงและคนคุก แต่อะไรที่ทำให้รอยสักเป็นศิลปะที่คอยบันทึกความทรงจำและบอกเล่าความรู้สึกได้