Tag Archive: Loneliness

ความเหงา

เหตุเกิดจาก ‘ความเหงา’ ที่ทำให้เราเสียยิ่งกว่าสุขภาพ

August 1, 2018 8:00 am Published by

“เหงา ทำยังไงดี?” หลายคนคิดว่าความเหงาเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครก็ต้องเป็น แต่หากปล่อยให้เข้าสู่อาการเหงาขั้นรุนแรง มันคงไม่ใช่เรื่องดีต่อสุขภาพและสิ่งรอบตัวแน่