Tag Archive: LaFamilleBélier

ภาพยนตร์ครอบครัว

La Famille Bélier ภาพยนตร์ครอบครัวสะท้อนความฝันยามที่ลูกต้องโผบิน

July 22, 2018 8:00 am Published by

เมื่อลูกเติบโตขึ้น พวกเขาต้องเดินทาง ค้นหา และตามล่าความฝันด้วยตนเอง แน่นอนว่าบางทีความฝันของลูกอาจจะสวนทางกันกับฝันในอุดมคติของพ่อแม่ ภาพยนตร์เรื่อง La Famille Bélier ก็เป็นภาพยนตร์ครอบครัวที่อบอุ่นอีกหนึ่งเรื่อง ซึ่งถ่ายทอดความฝันที่ถูกท้าทายด้วยสายสัมพันธ์ของครอบครัว ออกมาได้อย่างกลมกล่อม