Tag Archive: InFamilyWeTrust2018

ครอบครัวคนจีน

เลือดข้นคนจาง กับบทบาทของลูกหลานในครอบครัวคนจีน

October 5, 2018 8:00 am Published by

เรื่องราวที่ว่าคนจีนรักลูกชายมากกว่าลูกสาว และวัฒนธรรมการเลี้ยงลูกหลานของครอบครัวคนจีนที่น่าสนใจ จากละครเรื่อง ‘เลือดข้นคนจาง’