Tag Archive: Home

กลับบ้าน

Home Sweet Home เพราะอะไรปีใหม่ต้องกลับบ้าน

December 25, 2018 9:00 am Published by

ในค่ำคืนเฉลิมฉลองที่แสนสนุก มีเหตุผลอะไรที่ทำให้ต้องกลับบ้านวันปีใหม่ ละทิ้งจากความวุ่นวายของเมืองใหญ่ แล้วซึมซับกับความทรงจำในวัยเด็กที่บ้านไปพร้อมกัน