Tag Archive: Graffiti

กราฟฟิตี้

กราฟฟิตี้ (Graffiti) เมื่อศิลปะบนกำแพง กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสังคม

September 30, 2018 8:00 am Published by

รู้จักกราฟฟิตี้ในด้านที่แตกต่าง กับการไม่ได้เป็นเพียงแค่ศิลปะเพื่อความสวยงาม แต่เป็นพื้นที่แสดงออกของเสียงเล็กๆ ที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคม