Tag Archive: Gen

Gen

6 Generation เมื่อโลกใบนี้ไม่ได้มีแค่คน Gen เดียว

March 21, 2019 11:04 am Published by

รู้ไหมว่าในครอบครัวของเรานั้นมีคนอยู่หลากหลายช่วงวัย แล้วแน่นอนว่าคนในแต่ละ Gen ก็มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ไปรู้จักกับคนวัยอื่นๆ ให้มากกว่านี้กันเถอะ