Tag Archive: Dementia Syndrome

บำรุงสมอง

บำรุงสมองให้ดีๆ ก่อนเทคโนโลยีจะทำให้สมองเสื่อม

March 29, 2019 9:00 am Published by

รู้เท่าทันข้อเสียของเทคโนโลยีที่ส่งผลร้ายต่อสมอง พร้อมพาไปรู้จักกับเคล็ดลับการบำรุงสมอง ที่จะช่วยให้สมองของคุณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุด