Tag Archive: Deep Sleep

ช่วงการนอนหลับ

Stages of Sleep ช่วงการนอนหลับ สำคัญอย่างไรกับสุขภาพ?

February 12, 2019 9:00 am Published by

ช่วงการนอนหลับ (Stages of Sleep) ถือเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการนอน และการนอนหลับในแต่ละช่วงยังส่งผลดีแตกต่างกันต่อสุขภาพและร่างกายมนุษย์อีกด้วย