Tag Archive: โรคซึมเศร้า

ภาวะซึมเศร้า

Teen Depression ‘ภาวะซึมเศร้า’ ในวัยรุ่น เรื่องวุ่นๆ ของคนวัยมันส์

January 6, 2019 9:00 am Published by

ปัญหา ‘ภาวะซึมเศร้า’ ในวัยรุ่นทวีคูณความรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก แล้วอะไรที่จะทำให้พวกเขาข้ามผ่านเรื่องนี้ไป และกลับมามีชีวิตที่ดีได้อีกครั้ง

ฆ่าตัวตาย

เมื่อการฆ่าตัวตาย กลายเป็นทางออก

May 18, 2018 8:00 am Published by

แนวคิดเรื่องการฆ่าตัวตายอย่างชอบธรรมมาแรงมากในปัจจุบัน หลังดร.เดวิด กู๊ดออล ศาสตราจารย์คนดังวัย 104 ปี เดินทางไปฆ่าตัวตายตามความปรารถนาของตัวเองอย่างถูกกฏหมาย ค้านสายตาของกลุ่มคนที่มองเรื่องนี้เป็นสิ่งต้องห้าม แล้วเราควรจะปรับตัวอย่างไร ท่ามกลางความเห็นต่อเรื่องเดียวกันที่แตกต่างไปคนละทิศละทาง