Tag Archive: แต๊ะเอีย

อั่งเปา

เหมือนหรือต่างกับธรรมเนียมการให้ ‘อั่งเปา’ และ ‘แต๊ะเอีย’ ในวันตรุษจีน?

February 4, 2019 11:59 am Published by

การให้ ‘อั่งเปา’ และ ‘แต๊ะเอีย’ ในวันตรุษจีนคือธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมายาวนาน แต่รู้ไหม เงินขวัญถุงที่ให้แทนคำอวยพรในเทศกาลนี้มีความแตกต่างกัน