Tag Archive: เสริมบุคลิกผู้ชาย

เทคนิคการเสริมบุคลิกผู้บริหาร

เติมเสน่ห์บทบาทผู้นำได้ง่ายๆ กับ ‘เทคนิคการเสริมบุคลิกผู้บริหาร’

February 11, 2019 9:00 am Published by

ผู้บริหารที่ได้รับการยอมรับต้องรู้จักบริหารบุคลิกภาพตัวเองด้วย ตามไปดูกันเลยว่า ‘เทคนิคการเสริมบุคลิกผู้บริหาร’ ที่นำมาปรับใช้ได้ง่ายๆ เป็นอย่างไร