Tag Archive: เรื่องผู้หญิง

ประจำเดือน

เอาให้อยู่หมัด! อารมณ์แปรปรวน ช่วงมีประจำเดือนของสาวๆ

November 10, 2018 8:00 am Published by

เบื่อไหม? ที่ต้องเจอกับอารมณ์แปรปรวนช่วงมีประจำเดือนของคุณผู้หญิง จนบางทีหนุ่มๆ ก็รับมือไม่ทัน โดนลูกหลงเป็นประจำ เราจะมาบอกต้นตอของอาการและวิธีรับมือให้คุณรู้