Tag Archive: อิคิไก

อิคิไก

ไขความลับชีวิตที่ยืนยาวของชาวญี่ปุ่นในแนวคิดการใช้ชีวิตด้วย ‘อิคิไก’

June 24, 2018 8:00 am Published by

เคยสงสัยกันไหมว่า ทำไมประเทศญี่ปุ่นถึงติดอันดับต้นๆ ของประเทศที่มีคนอายุยืนที่สุดในโลก ‘อิคิไก’ มีความเกี่ยวข้องกับคนญี่ปุ่นอย่างไร จะดีแค่ไหนหากเราได้รู้ความหมายการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่น เพื่อปรับสมดุลให้ชีวิตตัวเองมีความสุขมากขึ้น