Tag Archive: อาหารที่ไม่ตรงตามชื่อ

อาหารที่ไม่ตรงตามชื่อ

เรื่องยียวนชวนสงสัย ของอาหารที่ไม่ตรงตามชื่อ

June 12, 2018 8:00 am Published by

อาหารที่ไม่ตรงตามชื่อมีอยู่ให้เห็นมากมายตามท้องตลาด บางเมนูแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันจนชินตา ทำให้ลืมนึกถึงที่มาของชื่อซึ่งต่างไปจากความเป็นจริง แต่เรื่องลวงๆ ในวงการอาหารเหล่านี้ก็มีเหตุผลชวนคิดไม่น้อย ตามไปดูกันว่าเหตุผลเหล่านั้นคืออะไร