Tag Archive: หน่าจาซาไท้จื้อ

หน่าจาซาไท้จื้อ

‘หน่าจาซาไท้จื้อ’ เทพเจ้าจีน แม่ทัพสวรรค์ที่ไม่ได้เป็นแค่ตำนาน

December 10, 2018 9:00 am Published by

‘หน่าจาซาไท้จื้อ’ เทพเจ้าจีนผู้คุมทัพทั้ง 5 ของสวรรค์ มีหน้าที่คอยปราบมาร สิ่งชั่วร้ายบนโลกมนุษย์ให้หมดไป ได้รับความนับถือจากผู้ที่เลื่อมใสมายาวนานนับพันปี