Tag Archive: วิ่งมาราธอน

วิ่งมาราธอน

วิ่งสู้ฝุ่น PM 2.5 กับงาน ‘วิ่งมาราธอน’ แบบ Virtual Run

January 28, 2019 1:43 pm Published by

เมื่อฝุ่น PM 2.5 เป็นอุปสรรคในการออกกำลังกายของนักวิ่ง งาน ‘วิ่งมาราธอน’ ในโลกเสมือนจริง หรือ ‘Virtual Run’ จึงกลายมาเป็นทางเลือกใหม่ในการออกกำลังกายของคนรักสุขภาพ