Tag Archive: วัคซีน

วัคซีนสำหรับเด็ก

‘วัคซีนสำหรับเด็ก’ เกราะกำบังภัยให้ลูกน้อย

December 31, 2018 9:00 am Published by

'วัคซีนสำหรับเด็ก' เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ปกครองควรพาไปฉีดให้ครบตามกำหนดที่แพทย์สั่ง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย และเป็นเกราะป้องกันภัยให้เขาในอนาคต