Tag Archive: ลดหย่อนภาษีปี 2561

ลดหย่อนภาษีปี 2561

5 รายการ ‘ลดหย่อนภาษีปี 2561’ ที่มือใหม่ไม่เคยรู้มาก่อน

March 7, 2019 10:20 am Published by

ชวนผู้มีเงินได้ที่เพิ่งเสียภาษีให้ภาครัฐเป็นครั้งแรก ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ รายการ ‘ลดหย่อนภาษีปี 2561’ ที่เพิ่งประกาศใช้ใหม่ พร้อมตอบข้อข้องใจว่าทำไมต้องเสียภาษี