Tag Archive: รองเท้ากีฬา

Puma Fi

Puma Fi รองเท้าสุดอัจฉริยะที่ผูกเชือกเองได้

March 28, 2019 9:00 am Published by

เปิดกล่องรองเท้าใหม่ Puma Fi ที่มีเทคโนโลยีผูกเชือกรองเท้าได้เอง ทั้งยังสามารถจดจำรูปร่างเท้าของผู้ใช้แต่ละคน พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของหนุ่มๆ ทุกคนในยุคนี้