Tag Archive: ยาคุมสำหรับผู้ชาย

ยาคุมสำหรับผู้ชาย

อุ่นใจยกกำลังสองเรื่องท้องไม่พร้อม กับ ‘ยาคุมสำหรับผู้ชาย’

March 1, 2019 9:00 am Published by

ปัจจุบันมีวิธีการคุมกำเนิดสำหรับผู้ชายที่น่าเชื่อถือคือการสวมถุงยางและการทำหมัน แต่สถิติการท้องไม่พร้อมทั่วโลกยังคงเป็นเรื่องท้าทาย ที่รอให้นักวิจัยพัฒนา ‘ยาคุมสำหรับผู้ชาย’ รูปแบบใหม่ๆ มารับมือ