Tag Archive: พาลูกไปพบจิตแพทย์

พาลูกไปพบจิตแพทย์

ทำไมพ่อแม่ยุคใหม่ควร ‘พาลูกไปพบจิตแพทย์’

February 27, 2019 9:00 am Published by

พาลูกไปพบจิตแพทย์ นั้นไม่ใช่เรื่องที่น่าอายหรือผิดปกติ แต่กลับเป็นการป้องกันและชะลอความรุนแรงของปัญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเด็ก