Tag Archive: พานขันหมาก

พานขันหมาก

ขนมไทยมงคล พานขันหมาก เอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรม

December 16, 2018 9:00 am Published by

พานขันหมาก จะประกอบด้วยสินสอดทองหมั้น สิ่งของมงคล รวมถึงขนมไทยที่มีความหมายที่ดีจัดถือเป็นประเพณีที่มีการสืบทอดมานานหลายร้อยปี