Tag Archive: พลาสติกรีไซเคิล

พลาสติกชีวภาพ

Shellworks เกิดขึ้นแล้ว! จากเปลือกกุ้งเหลือทิ้งสู่พลาสติกชีวภาพ

March 15, 2019 9:00 am Published by

มารู้จักกับ Shellworks เครื่องจักร 5 ชิ้นสุดเจ๋ง ที่เปลี่ยนเปลือกกุ้งให้กลายมาเป็นพลาสติกชีวภาพ นอกจากจะสร้างสรรค์แล้ว ยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย