Tag Archive: ฝุ่น PM 2.5

วิ่งมาราธอน

วิ่งสู้ฝุ่น PM 2.5 กับงาน ‘วิ่งมาราธอน’ แบบ Virtual Run

January 28, 2019 1:43 pm Published by

เมื่อฝุ่น PM 2.5 เป็นอุปสรรคในการออกกำลังกายของนักวิ่ง งาน ‘วิ่งมาราธอน’ ในโลกเสมือนจริง หรือ ‘Virtual Run’ จึงกลายมาเป็นทางเลือกใหม่ในการออกกำลังกายของคนรักสุขภาพ

ฝุ่น PM 2.5

ไม่ใช่แค่ระบบหายใจ รู้ไหม? ฝุ่น PM 2.5 ทำอะไรเราได้อีกบ้าง

January 23, 2019 2:08 pm Published by

รู้หรือไม่ว่านอกจากโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ความจริงยังมีอาการผิดปกติในร่างกายรูปแบบอื่นอีกที่มีเจ้า ‘ฝุ่น PM 2.5’ เป็นตัวการ ไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง