Tag Archive: ปลากัด

ปลากัด

‘ปลากัด’ กับหนึ่งเสียงแห่งพลัง สู่การเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ

October 9, 2018 11:00 am Published by

แม้คุณจะไม่ได้อยู่ในวงการคนรักปลากัด แต่เราอยากให้คุณเป็นหนึ่งเสียงสำคัญของการผลักดันปลาสวยงามชนิดนี้ สู่การเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทย