Tag Archive: นอนกรน

นอนกรน

สยบการนอนกรน หมดปัญหาน่ากังวลของคนนอนข้างๆ

November 1, 2018 1:00 pm Published by

การนอนกรนอาจดูเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับคนทั่วไป แต่จริงๆ แล้วเสียงกรนนั้นเป็นสัญญาณเตือนภัยของสุขภาพ และมันก็ไม่ได้เป็นมิตรกับร่างกายคนเรามากเท่าไร