Tag Archive: ตะเกียบ

ตะเกียบ

ความลับของ ‘ตะเกียบ’ หัวใจของวัฒนธรรมการกินในแถบเอเชีย

January 10, 2019 11:04 am Published by

รู้หรือไม่ ‘ตะเกียบ’ หัวใจสำคัญบนโต๊ะอาหารของหลายประเทศมีความลับมากมายที่รอคุณไปค้นพบ ตามไปดูเรื่องลับๆ ที่จะช่วยให้คุณใช้ตะเกียบได้ดียิ่งกว่าเดิมกันเลย