Tag Archive: ดินฉาบ

ดินฉาบสำเร็จรูป

‘ดินฉาบสำเร็จรูป’ อนาคตใหม่ของบ้านแนวอีโค

September 20, 2018 8:00 am Published by

เมื่อบ้านในความฝันของคนยุคนี้ คือ บ้านที่ช่วยให้ผู้อยู่ประหยัดได้รอบด้าน ‘ดิบฉาบสำเร็จรูป’ จึงเข้ามามีบทบาทในการสร้างรากฐานให้บ้านได้อย่างลงตัว