Tag Archive: ช่องว่างระหว่างวัย

Gen

6 Generation เมื่อโลกใบนี้ไม่ได้มีแค่คน Gen เดียว

March 21, 2019 11:04 am Published by

รู้ไหมว่าในครอบครัวของเรานั้นมีคนอยู่หลากหลายช่วงวัย แล้วแน่นอนว่าคนในแต่ละ Gen ก็มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ไปรู้จักกับคนวัยอื่นๆ ให้มากกว่านี้กันเถอะ

ช่องว่างระหว่างวัย

ถม ‘ช่องว่างระหว่างวัย’ ให้หัวใจคนในครอบครัวใกล้ชิดกัน

January 17, 2019 9:00 am Published by

เมื่อเบ้าหล่อหลอมตัวตนของคนแต่ละยุคสมัยไม่เหมือนกัน ‘ช่องว่างระหว่างวัย’ จึงกลายเป็นสาเหตุหลักของความไม่เข้าใจในครอบครัว หากไม่รีบผสานรอยร้าวอาจห่างเหินกันจนเกินเยียวยา