Tag Archive: จัดแต่งผม

ทรงผมตีกะบัง

ทรงผมตีกะบัง ส่งต่อความปังจากวัยแม่สู่วัยสาว

July 24, 2018 4:35 pm Published by

แฟชั่นทรงผมสมัยนี้มีให้เลือกมากมายหลายแบบ แต่บางทรงยัง คงปรากฏร่องรอยเทคนิครากเหง้าของการตกแต่งผมในอดีต โดยเฉพาะการยีผมให้พองตัวอันเป็นเอกลักษณ์ของการทำทรงผมตีกะบังที่นิยมมาตั้งแต่รุ่นแม่ เป็นส่วนหนึ่งทำให้หนุ่มสาวรุ่นใหม่เข้าใจว่า ‘นี่มันทรงผมสาวแก่ชัดๆ’ ทั้งที่ในความเป็นจริง การตีกะบังคือมรดกความงามที่ผ่านการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น โดยที่เจ้าของทรงผมสมัยใหม่บางคนอาจยังไม่เคยรู้ตัว