Tag Archive: การออกแบบ

Smoking Area

Smoking Area การออกแบบพื้นที่สูบบุหรี่เพื่อทุกคน

October 13, 2018 8:00 am Published by

การออกแบบพื้นที่ Smoking Area ไม่เพียงแต่เป็นการจัดสรรพื้นที่สาธารณะให้เหมาะสมและเป็นสัดส่วน แต่ยังเป็นการคำนึงถึงความเท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม