Tag Archive: การล่วงละเมิดทางเพศ

Sex Toy

Sex Toy ลดปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ ได้จริงหรือเปล่า?

June 26, 2018 8:00 am Published by

เซ็กซ์ทอย เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ได้รับความนิยม เพราะทำให้ผู้ใช้ได้เสพสุขสำราญทางเพศ และสัมผัสรสสวาทที่เสียวซาบซ่าน ในขณะที่การล่วงละเมิดทางเพศในสังคมไทยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เป็นที่น่าจับตามองว่า ถ้าเปิดการค้าเสรีให้กับบรรดาอุปกรณ์สนองความใคร่ จะสามารถช่วยลดอาชญากรรมทางเพศได้จริงหรือเปล่า?