Tag Archive: กระบองเพชร

ปลูกกระบองเพชร

ไม่ใช้แค่มือ แต่ต้องใช้ใจ ความสุขที่สร้างได้จากการ ‘ปลูกกระบองเพชร’

January 9, 2019 3:43 pm Published by

การปลูกกระบองเพชร คือ งานอดิเรกของใครหลายคน เพราะเป็นต้นไม้ที่ดูแลง่ายอดทนต่อสภาพอากาศ นอกจากจะใช้มือในการปลูกแล้วหัวใจก็เป็นอีกสิ่งที่เราจะต้องใช้เหมือนกัน