พาสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบิน
04 April 2019

Traveling with Pets
เรื่องน่ารู้ก่อน พาสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบิน

เมื่อถึงเวลาที่ต้องไปเที่ยวหรือเดินทางไปต่างสถานที่ หลายคนคงอยากพาเพื่อนซี้คู่ใจอย่างน้องหมา น้องแมว และสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆ ไปด้วย เพื่อที่จะได้ใช้เวลาแห่งความสุขร่วมกัน และไม่ต้องปล่อยให้พวกเขาอยู่ที่บ้านตามลำพัง วันนี้ TipsDD จึงอยากมาแนะนำเทคนิค การพาสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบิน ที่ไม่ว่าจะเดินทางไปในประเทศ หรือออกนอกประเทศ คุณก็สามารถพาสัตว์เลี้ยงเดินทางไปได้ด้วย จะมีขั้นตอนและรายละเอียดอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย

ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร

ก่อนที่จะพาสัตว์เลี้ยงเดินทาง ต้องตรวจเช็กให้เรียบร้อยก่อนว่าสัตว์เลี้ยงของคุณมีอายุเท่าไหร่ มีสุขภาพร่างกายอย่างไร และได้รับการฉีดวัคซีนตามที่กำหนดไว้แล้วหรือยัง ซึ่งเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินต่างประเทศจะมีข้อบังคับที่แตกต่างกัน แถมการขนส่งสัตว์เลี้ยงก็ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของแต่ละสายการบินด้วย ในกรณีที่เดินทางภายในประเทศอาจจะไม่วุ่นวายมากนัก แต่หากจะเดินทางออกนอกประเทศ ส่วนใหญ่แล้วผู้โดยสารจะต้องนำสัตว์เลี้ยงมาติดต่อที่ด่านกักกันสัตว์ประจำสนามบิน ก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน เพื่อขอใบอนุญาตินำสัตว์เลี้ยงออกนอกประเทศ ทั้งยังต้องติดต่อกับสถานทูตประเทศนั้นๆ ว่าต้องใช้เอกสารสำคัญอะไรบ้าง โดยปกติแล้วจะใช้ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ใบรับรองสุขอนามัย ใบรับรองการฝังหมายเลขไมโครชิพ หลักฐานการขึ้นทะเบียนสัตว์ ผลตรวจเลือด เป็นต้น

เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ส่งเอกสารกับผู้นำเข้าของประเทศปลายทาง เพื่อให้นำเอกสารที่รวบรวมไปขอหนังสืออนุมัติในการนำสัตว์เข้าราชอาณาจักร (Import Permit) เมื่อได้หนังสือฉบับนี้แล้วก็ให้นำไปติดต่อที่สนามบิน เพื่อขอหนังสืออนุมัติในการนำสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (Export Permit) หลังจากที่เตรียมเอกสารและนำสัตว์ไปติดต่อกับทางสนามบินเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปก็คือนำใบอนุญาตดังกล่าวมาแสดงกับเจ้าหน้าที่เช็กอินในวันเดินทางผู้โดยสารสามารถนำสัตว์เลี้ยงไปเช็กอินได้ที่เคาน์เตอร์สัมภาระตามปกติ หรือจะพาสัตว์เลี้ยงไปเช็กอินในจุดที่ทางสนามบินจัดเตรียมไว้ให้ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อบังคับของแต่ละสนามบิน

กฎระเบียบและข้อบังคับในการพาสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบิน

การพาสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินส่วนใหญ่จะต้องถูกโหลดลงใต้เครื่อง โดยไม่อนุญาตให้นำน้องๆ ขึ้นไปในห้องโดยสาร เพราะอาจสร้างความวุ่นวายและรบกวนผู้โดยสารท่านอื่น ซึ่งสัตว์เลี้ยงจะถูกนำขึ้นเครื่องในลักษณะเดียวกันกับสัมภาระ แต่จะนำไปไว้ในห้องบรรทุกสัมภาระพิเศษ ที่มีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมและมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน ดังนั้นคุณควรที่จะตรวจเช็กสุขภาพของสัตว์เลี้ยง ถ้ามีอาการเจ็บป่วยก็ให้ไปปรึกษาสัตวแพทย์ เพื่อหาวิธีป้องกันก่อนจะถึงวันเดินทาง เนื่องจากสายการบินจะไม่อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงที่ป่วย ได้รับบาดเจ็บ หรือตั้งครรภ์ออกเดินทางไปด้วย

 

นอกจากจะต้องงดให้อาหาร 3-6 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการอาเจียนของสัตว์เลี้ยงแล้ว คุณยังต้องเตรียมกรงที่ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามกฎระเบียบของกรมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ คือกรงจะต้องกว้างมากพอให้สามารถพลิกตัว นั่ง นอน หรือยืนได้อย่างสบาย ทั้งยังต้องมีความแข็งแรง มีประตูแน่นหนา และข้างกรงต้องติดคำแนะนำในการให้อาหารอีกด้วย

สายการบินไหนพาสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องได้บ้าง?

ก่อนที่จะพาสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบิน อันดับแรกต้องสอบถามรายละเอียดของสายการบินที่คุณจะใช้บริการเสียก่อน โดยกฎและข้อบังคับของแต่ละสายการบินก็จะมีความแตกต่างกัน ซึ่งในประเทศไทยมีอยู่ 2 สายการบินที่เปิดให้บริการนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่อง คือThai Airways และ Bangkok Airways

Thai Airways

สำหรับในกรุงเทพฯ เริ่มแรกให้ไปติดต่อที่อาคารสินค้าภายในประเทศของสนามบินสุวรรณภูมิได้เลย ส่วนในต่างจังหวัดสามารถติดต่อที่ Thai Cargo จังหวัดนั้นๆ ถ้าจะนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องแบบโหลดใต้เครื่อง ทางสายการบินจะรับเฉพาะสุนัขและแมวเท่านั้น และผู้โดยสารต้องติดต่อกับสายการบินล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก พร้อมให้รายละเอียดของสัตว์ที่ต้องการขนส่ง เช่น สายพันธุ์ อายุ ขนาด น้ำหนัก และขนาดของกรง แล้วเมื่อถึงวันเดินทางต้องนำสัตว์เลี้ยงมาเช็กอินกับเจ้าหน้าที่ 3 ชั่วโมงก่อนที่เครื่องจะออก *ในกรณีที่เป็นสุนัขสายพันธุ์จมูกสั้น ทางสายการบินจะไม่รับขนส่งผ่านทางเครื่องบินคาร์โก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.thaiairways.com/th_TH/index.page

Bangkok Airways

Bangkok Airways ก็เป็นอีกหนึ่งสายการบินที่ให้บริการขนส่งสัตว์เลี้ยง โดยสายการบินจะนำสัตว์เลี้ยงไปโหลดไว้ใต้เครื่องที่มีระบบการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม และปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยง แต่สายการบินนี้จะรับสัตว์เลี้ยงประเภทที่เป็นสุนัขและแมวเท่านั้น หากจะใช้บริการต้องแจ้งให้สายการบินทราบอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ถ้าขนส่งภายในประเทศ (เชียงใหม่ ภูเก็ต และสมุย) สัตว์เลี้ยงต้องมีอายุตั้งแต่ 8 สัปดาห์เป็นต้นไป ส่วนการขนส่งต่างประเทศ ในกรณีที่ต้นทางหรือปลายทางเป็นประเทศไทย สุนัขหรือแมวต้องมีอายุอย่างน้อย 4 เดือน และเจ้าของจะต้องเตรียมกรงที่แข็งแรง 1 กรง สำหรับสัตว์เลี้ยง 1 ตัว ซึ่งข้อกำหนดอื่นๆ จะต้องสอบถามที่สถานทูตของประเทศนั้นๆ นอกจากนี้ทางสายการบินก็ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วย ตั้งครรภ์ หรือมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้นเครื่องบินอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.bangkokair.com/

 

 

เมื่อศึกษากฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ก็เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและทำตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด เพียงแค่นี้คุณก็สามารถพาสัตว์เลี้ยงคู่ใจ ไปเที่ยวกับคุณได้โดยไม่ต้องเป็นห่วงอีกต่อไปแล้ว

 

 tags : , ,


share share to facebook share to twitter

TipsDD Traveling with Pets เรื่องน่ารู้ก่อน ‘พาสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบิน’