ลดหย่อนภาษีปี 2561
07 March 2019

5 รายการ ‘ลดหย่อนภาษีปี 2561’
ที่มือใหม่ไม่เคยรู้มาก่อน

ผู้มีเงินได้ที่เพิ่งเสียภาษีให้ภาครัฐเป็นครั้งแรกคงมีคำถามมากมายผุดขึ้นมาให้หัว โดยเฉพาะรายการ ‘ลดหย่อนภาษีปี 2561’  ที่มีบางรายการเพิ่งประกาศใช้เมื่อปีที่ผ่านมา แต่หลายคนอาจยังไม่เข้าใจรายละเอียด วันนี้ TipsDD จะพามือใหม่ไปไขข้อสงสัยให้กระจ่างยิ่งกว่าเดิมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเสียภาษีในปีนี้

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี

ใครต้องเสียภาษี

ก่อนอื่นต้องแวะมาทำความเข้าใจก่อนว่า ‘การเสียภาษี’ เป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยทุกคนที่มีสภาพบุคคล คือคลอด มีชีวิตอยู่รอด และมีเงินได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดว่าต้องเสียภาษี หรือตั้งแต่ 150,001 บาทต่อปีขึ้นไป ไม่ว่าคุณจะมีอายุเท่าไรหรืออยู่ในสถานภาพใดก็ตาม โดยผู้ยื่นแบบ (แบบภาษีเงินได้) อาจไม่ใช่ตัวผู้เสียภาษีเองแต่เป็นผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น ผู้ปกครองของดาราเด็ก ฯลฯ ซึ่งจะต้องเสียภาษีมากน้อยแค่ไหนนั้น ต้องขึ้นกับยอดรายได้ตลอดทั้งปี และค่าลดหย่อนที่เรามีสิทธินำมาคำนวณ ตามโครงสร้างอัตราการเสียภาษีแบบขั้นบันได ตั้งแต่ 5-35%

การเสียภาษี

เงินได้คืออะไร

ในทางกฎหมาย ‘เงินได้’ ครอบคลุมถึง 5 สิ่ง คือ เงิน, ทรัพย์สิน, ประโยชน์ส่วนเพิ่ม, ภาษีที่ออกให้ และเครดิตเงินปันผล เช่น รายได้ที่เกิดจากการทำงาน เปอร์เซ็นต์จากการเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าเวรพิเศษต่างๆ แต่ก็มีเงินได้บางประเภทที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี ที่เห็นตัวอย่างชัดเจนสุดคือ เงินอุปการะที่พ่อแม่ให้ลูกในฐานะผู้ปกครอง ส่วนกรณีเงินได้ที่ถูก ‘หักภาษี ณ ที่จ่าย’ นั้น เป็นรูปแบบหนึ่งของการเสียภาษี คือทยอยจ่ายภาษีให้สรรพากรทีละนิด เพื่อช่วยให้เราไม่ต้องรับภาระภาษีก้อนโตในตอนที่ต้องเสียภาษีจริงทั้งนี้เราสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายมากเกินความเป็นจริงหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นก็สามารถเรียกคืนในภายหลังได้เช่นกัน

ภาษี…จ่ายแล้วไปไหน

สาธารณูปโภคในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ, สุขอนามัย, การศึกษา, การคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิต หรือแม้แต่บริการจากหน่วยงานราชการ ทั้งหมดล้วนขับเคลื่อนได้ด้วยภาษีจากประชาชน ทั้งที่เก็บได้จากภาษีเงินได้ (TAX) และภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้าต่างๆ (VAT) หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ใช้ประโยชน์จากบริการเหล่านี้ ‘เราย่อมละเลยการเสียภาษีไม่ได้’ เพราะเสี่ยงต่อการถูกสรรพากรตรวจสอบย้อนหลัง และเข้าข่ายพฤติกรรมผิดกฎหมาย

เที่ยวเมืองรอง

5 รายการลดหย่อนที่
น่าจับตามองในปีภาษี 2561

เที่ยว 55 เมืองรอง

สามารถนำใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีจากรายจ่ายค่าที่พัก โรงแรม หรือโฮมสเตย์ไทย ในเมืองรอง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาเป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

ช้อปช่วยชาติ

ช้อปช่วยชาติ

ผู้มีเงินได้สามารถนำเงินค่าซื้อยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ (ที่ผลิตด้วยวัตถุดิบจากการยางแห่งประเทศไทย) หนังสือทั้งในรูปแบบเล่มจริง และอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสินค้าจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไปลดหย่อนภาษีตามจริงได้แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยต้องเป็นรายการสินค้าที่ซื้อระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562 และต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ หรือแล้วแต่กรณี

ฝากครรภ์และคลอดบุตรคนแรกกับคนที่ 2

ปีภาษี 2561 เป็นปีแรกที่สรรพากรเปิดให้ผู้มีเงินได้ สามารถนำค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรคนแรกกับบุตรคนที่ 2 มาลดหย่อนภาษีได้ กรณีนี้รวมถึงรายจ่ายอื่นๆ จากการตั้งครรภ์ด้วยเช่น ค่าขูดมดลูกกรณีแท้ง, ค่ายุติการตั้งครรภ์กรณีเด็กไม่สมบูรณ์, ค่าบำบัดทางการแพทย์ ฯลฯ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินท้องละ 60,000 บาท โดยต้องเป็นรายจ่ายที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี 2561 เท่านั้น เช่น ฝากครรภ์ช่วงปลายปี 2560 แต่คลอดในปี 2561 สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้เฉพาะรายจ่ายจากการทำคลอดเพียงอย่างเดียว เว้นเสียแต่ว่าจะฝากและคลอดในปี 2561 จึงจะสามารถนำมาลดหย่อนได้ทั้งสอง

บริจาคเงินให้สถานศึกษาเพื่อลดหย่อน2 เท่า ต้องผ่าน ระบบ e-DOMINATION

ปีภาษี 2561 สรรพากรออกแบบระบบ e-DOMINATION มาอำนวยความสะดวกให้กับผู้ต้องการลดหย่อนภาษีด้วยวิธีการบริจาคเงินเพื่อการกุศล แต่ไม่อยากเดินทางไปบริจาคด้วยตัวเอง พร้อมกำหนดว่า หากต้องการใช้สิทธิบริจาคเงินให้สถานศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมาย หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมาย เพื่อนำมาลดหย่อนภาษี 2 เท่า ต้องบริจาคเงินผ่านระบบนี้ ทางเว็บไซต์เท่านั้น ซึ่งข้อกำหนดนี้ได้เริ่มบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

ลดหย่อนภาษีจากการลงทุนใน Startup

ปีที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเพิ่งอนุมัติกฎหมายให้ผู้นำเงินไปลงทุนหรือเพิ่มทุน ในธุรกิจ Startup ที่จดทะเบียนจัดตั้งระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท ตลอดช่วงเวลาที่ลงทุน โดยสามารถนำมาลดหย่อนภาษีตามที่ลงทุนจริงได้ แต่สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท และรายจ่ายที่นำมาลดหย่อนนั้นต้องเป็นการลงทุนหรือเพิ่มทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี 2561 ถึง 31 ธันวาคม ปี 2562 เท่านั้น เบื้องต้นสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ในปีภาษี 2561 และ 2562

 

มือใหม่คงพอเข้าใจกันคร่าวๆ แล้วว่า ทำไมเราต้องเสียภาษี แล้วมีทิปส์ดีๆ อะไรที่ช่วยลดหย่อนภาษีในปีนี้ได้บ้าง ปีภาษี 2561 นี้ อย่าลืมนำไอเดียเหล่านี้ไปปรับใช้กัน

 

 tags : , , , ,


share share to facebook share to twitter

TipsDD 5 รายการ ‘ลดหย่อนภาษีปี 2561’ ที่มือใหม่ไม่เคยรู้มาก่อน