พระเครื่อง

‘พระเครื่อง’
พลังความเชื่อบนความศรัทธา

ความเชื่อ ความศรัทธา ของมนุษย์บนโลกมีมานานตั้งแต่ครั้งโบราณกาล จึงปรากฏเครื่องรางในรูปลักษณ์ต่างๆ ที่อยู่คู่กับมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัย บางครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขัน อุบัติเหตุ หรือเหตุร้ายต่างๆ เมื่อนึกถึงสิ่งที่ตนศรัทธาเป็นที่พึ่ง ก็จะทำให้มีสติ และสามารถผ่านพ้นอุปสรรค์ร้ายต่างๆ ไปได้ด้วยดี สำหรับคนไทยนั้น ถ้าพูดถึงสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่สามารถพกพาได้ ก็คงไม่พ้น ‘พระเครื่อง’  ซึ่งอยู่คู่คนไทยมานานนับร้อยนับพันปี

‘พระเครื่อง’ ถูกสร้างครั้งแรกเมื่อใดไม่มีใครทราบ แต่ตามหลักฐานที่ค้นพบ สามารถสันนิษฐานได้ว่า พ.ศ. 500 ก็มีการสร้างพระแล้ว ผู้ที่สร้างในสมัยนั้นต้องทำด้วยเจตนาที่บริสุทธ์ มีจุดประสงค์เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ระลึกถึงพระพุทธเจ้า จะสร้างโดยพระมหากษัตริย์ ผู้นำชั้นปกครอง และพระสงฆ์ เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะนำพระเครื่องไปบรรจุในปูชนียสถานต่างๆ เพื่อสืบทอดพระศาสนาต่อไป

‘พระเครื่องนั้นถูกสร้างมาให้มีขนาดเล็ก สามารถพกติดตัวได้ เป็นสิ่งที่ใช้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจัดเป็นพุทธานุสติกรรมฐาน’

ปัจจุบันส่วนใหญ่คนที่บูชาพระเครื่อง จะหลงลืมสิ่งที่บรรพชนสอนไว้ไปซะหมด ส่วนมากจะเน้นไปที่พุทธคุณ อิทธิฤทธิ์กันเป็นส่วนใหญ่ แท้จริงแล้วพระเครื่องเป็นสิ่งที่ให้เราระลึกถึงคุณงามความดี คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หรือเกจิอาจารย์องค์นั้นๆ ตามแบบรูปเคารพ คุณค่าอันสูงสุดของพระเครื่องก็คือ เมื่อบูชาแล้วควรระลึกนึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธาเจ้า หรือเกจิอาจารย์ที่มีจริยวัตรอันงดงามองค์นั้นๆ จึงจะถือว่าบูชาพระเครื่องได้ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา เพราะการระลึกถึงพระพุทธเจ้านั้น จัดว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐาน และ สังฆานุสติกรรมฐาน เป็นหนึ่งในพระกรรมฐานที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้

ตลาดพระเครื่องที่ได้รับความนิยมที่สุดในกรุงเทพฯ คงไม่พ้น พันทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน เป็นที่รวมของร้านพระเครื่องชื่อดัง รวมถึงเซียนพระที่ได้รับการยอมรับไว้ที่นีอีกด้วย ถ้าใครคิดจะไปเดินชมความงานของพระเครื่อง ไปมือเปล่าเห็นทีจะไม่ได้ ต้องพกอาวุธคู่ใจของคนดูพระไปด้วยนั่นคือ ‘กล้องส่องพระ’

กล้องส่องพระ

ถ้าพูดถึง ‘กล้องส่องพระ’ ปัจจุบันมีมากมายหลายยี่ห้อ ทั้งแบบธรรมดาทั่วไป จนถึงแบบให้ความละเอียดในการซูมมากถึง 60 เท่า พร้อมไฟฉายในตัวก็ยังมี ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคน ว่าจะเลือกใช้แบบไหน นอกเหนือจากอุปกรณ์ที่ต้องมีคุณภาพแล้ว วิธีการส่องพระให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดก็สำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งการจับ-ส่องพระ ควรกระทำดังนี้

  • จับพระด้วยมือซ้าย ใช้นิ้วชี้ นิ้วโป้ง ล็อคส่วนบน-ล่าง ของพระไว้ ส่วนนิ้วกลางประคองตรงกลางพระ วิธีการนี้จะเป็นการล็อคพระเครื่องให้ติดอยู่กับมือ
  • มือข้างขวาจับกล้องไว้ให้มั่น ยกกล้องขึ้นมาส่องโดยใช้ตาข้างซ้าย ใช้มือขวาบังตาขวาไว้ โดยไม่ต้องหลับตา (ให้นึกถึงแว่นของนักยิงปืน)
  • ใช้มือซูมเข้า-ออก เพื่อปรับความคมชัดของภาพ หรือที่เรียกกันว่า ‘ซูมมือ’ นั่นเอง

 

การบูชาพระเครื่องนอกจากจะช่วยเตือนสติของผู้ที่บูชา ให้ยึดมั่นตั้งมั่นบนพื้นฐานของความดีแล้ว ผู้บูชาเองก็ต้องหมั่นทำแต่คุณงามความดี ปฏิบัติตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้ผลในการบูชาอย่างสูงที่สุด

 

 

 tags : , ,


share share to facebook share to twitter

TipsDD ‘พระเครื่อง’ พลังความเชื่อบนความศรัทธา