หลักสูตรโรงเรียนนานาชาติ
23 March 2019

เทียบชัดๆ กับหลักสูตร
โรงเรียนนานาชาติเปิดใหม่ 
5 แห่ง
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงเรียนนานาชาติเปิดใหม่มากมาย ตอบโจทย์บรรดาคุณพ่อคุณแม่ที่มีความต้องการส่งลูกเข้าเรียนโรงเรียนอินเตอร์ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนภาษาที่สองให้คล่องแคล่ว และเปิดโลกทัศน์กับบรรยากาศของสังคมรูปแบบใหม่ ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมของเพื่อนต่างชาติ แน่นอนว่าหนึ่งในเกณฑ์ที่ถูกหยิบยกมาตัดสินเลือกโรงเรียนที่ ‘ใช่’ คือเรื่องค่าใช้จ่ายของโรงเรียนแต่ละแห่ง แต่วันนี้ TipsDD อยากชวนมองอีกมุม นั่นคือ ‘หลักสูตรโรงเรียนนานาชาติเปิดใหม่’ ซึ่งเป็นตัวช่วยให้เหล่าผู้ปกครองตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษาได้ดีไม่แพ้กัน

5 โรงเรียนนานาชาติเปิดใหม่ กับหลักสูตรมัดใจผู้ปกครอง

โรงเรียนนานาชาติ D-PREP (Didyasarin International Preparatory School)

โรงเรียนนานาชาติ Didyasarin International Preparatory School Bangkok หรือ D-PREP มาพร้อมหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ International Baccalaureate Programme (IB) หรือการรวบรวมเอาหลักสูตรการเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติมาประยุกต์เข้าด้วยกัน โดยเน้นการเรียนผ่านการทำโปรเจ็กต์ การลงมือปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการใช้ความคิดของตัวเอง ตลอดจนฝึกทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งยังมีคลาสสอนการใช้ชีวิตตั้งแต่ Grade1 เพื่อฝึกให้เด็กๆ ดูแลตัวเองเป็นรู้จักค้นหาความชอบและความถนัดที่ซ่อนอยู่ รวมถึงมีการนำหลักธรรมคำสอนตามศาสนาพุทธมาผสมผสานในการเรียนด้วย เพื่อปลูกฝังคุณธรรมในใจและสอนให้เด็กรุ่นใหม่รู้จักการจัดการ Work Life Balance ไปในตัวดังนั้นกิจกรรมส่วนใหญ่จึงอยู่นอกห้องเรียน และในอนาคตทางโรงเรียนยังมีแนวคิดด้วยว่าทุกๆ สัปดาห์ จะมี 1 วันที่พาเด็กๆ ออกไปสัมผัสกับคนทำอาชีพต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ค้นหาความชื่นชอบของตัวเอง

 

เปิดรับ: Pre Kindergarten – Grade 12 (เปิดปีการศึกษาแรกเมื่อปี 2561)

ที่อยู่: ถนนบางนาตราด กม. 8 บางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ

โรงเรียนนานาชาติ BASIS International School Bangkok

เอาใจคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจให้ลูกเข้าเรียนโรงเรียนนานาชาติสไตล์อเมริกันกับโรงเรียน BASIS International School Bangkok หรือ นานาชาติเบซิสกรุงเทพฯภายใต้การดูของ บริษัท BASIS International Education Holding ผู้นำอันดับ 1 ด้านการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ที่นี่เน้นนำหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานระดับโลก มาผสมผสานกับหลักสูตรที่มีความพิเศษและมีกลิ่นอายวัฒนธรรมไทย ตามวิถีการศึกษาที่เรียกว่า ‘Locally Rooted and Globally Connected Educational Methodologies’ โดยหลักสูตรที่เปิดสอนยังสามารถเชื่อมโยงพัฒนาการของเด็กตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมปลาย เพื่อติดตามศักยภาพในการเรียนรู้ นำมาต่อยอดและปูทางสู่สถาบันระดับอุดมศึกษาชั้นนำของโลก ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพระดับนานาชาติ ทั้งนี้ในทุกปีการศึกษาเด็กๆ จะได้รับโจทย์สุดท้าท้ายเพื่อเฟ้นหาความสามารถที่แท้จริงพร้อมปูพื้นฐานสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ที่นี่ยังมุ่งเน้นเตรียมความพร้อมให้พวกเขารับมือกับโลดยุคดิจิทัล ที่กำลังเข้ามาบทบาทในทุกวงการ

 

เปิดรับ: Pre Kindergarten – Grade12 (จะเปิดปีการศึกษาแรกในเดือนสิงหาคม 2562)

ที่อยู่: ถนนพระราม 2 (ติดเซ็นทรัล พระราม 2 และโรงพยาบาลนครธน) แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

โรงเรียนนานาชาติ King’s College International School Bangkok

โรงเรียนนานาชาติชื่อดังสัญชาติอังกฤษก็ยกทัพมาเปิดการศึกษายังบ้านเราด้วย ในชื่อ King’s College International School Bangkok โรงเรียนนี้มีความเก่าแก่ที่สะท้อนความเก๋า เพราะก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2372 ที่นี่มีการนำหลักสูตร IB และหลักสูตร A-Level (Advanced Level) หรือโปรแกรมเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมาปรับใช้ด้วย โดยจะเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ลงเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะที่ตัวเองสนใจนั่นเอง ไม่เพียงเน้นถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการให้เด็กเก่งและโดดเด่นในสนามสอบ โรงเรียนแห่งนี้ยังให้ความสำคัญกับชมรมกิจกรรมต่างๆ ที่มากไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและตรงตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบ่มเพาะพรสวรรค์ของนักเรียน และปลูกฝังให้พวกเขามีความรักที่จะใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองตลอดเวลา พร้อมจบไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพรอบด้านของสังคม

 

เปิดรับ: Pre Nursery – Year 13 (จะเปิดปีการศึกษาแรกในปี 2563)

ที่อยู่: ถนนรัชดาภิเษก พระราม 3 บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

โรงเรียนนานาชาติ Wellington College International School Bangkok

อีกหนึ่งโรงเรียนนานาชาติสัญชาติอังกฤษอายุกว่า 160 ปี ที่ยกคุณภาพด้านวิชาการแบบคับแก้วมาเอาใจคุณพ่อคุณแม่ชาวไทยนั่นคือ โรงเรียนนานาชาติ Wellington College International School Bangkok กับหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ IB แต่เน้นให้ความสำคัญกับวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมถึงทักษะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารภาษาจีน โดยไม่เพียงความรู้ตามทฤษฎี ที่นี่ยังเน้นสร้างดุลยภาพทางการศึกษาด้วยการเน้นสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน โดยให้นักเรียนค้นหาตัวเองผ่านการทำกิจกรรมมากมาย เพื่อให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี สมบูรณ์พร้อมทั้งสติปัญญา ร่างกาย และจิตใจ พ่วงด้วยการมีความคิดก้าวหน้าที่สามารถคิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้งและชาญฉลาด

 

เปิดรับ: Kindergarten – Year 6 (เปิดปีการศึกษาแรกเมื่อปี 2561)

ที่อยู่: ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูงกรุงเทพฯ

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ Hummingbird International Kindergarten

Hummingbird International Kindergarten เป็นโรงเรียนอนุบาลหลักสูตรอินเตอร์ มีระบบการศึกษาแบบอังกฤษ พร้อมต้อนรับคุณหนูๆ ตั้งแต่วัย 18 เดือน ถึง 5 ปี โดยหลักสูตรการศึกษาของที่นี่มีชื่อและแนวคิดน่ารักน่าเอ็นดูไม่เเพ้ชื่อเสียงเรียงนามของโรงเรียน นั่นคือ ‘เพลินศึกษา’ เป็นหลักสูตรการศึกษาเชิงบวกที่ผ่านการออกแบบตามหลักปรัชญาการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย (EYFS) โดยคำนึงถึงพัฒนาการการเรียนรู้ที่ว่องไวในช่วงยุคทองสำหรับวัยเด็ก นั่นคือช่วงแรกเกิดถึง 7 ขวบ ซึ่งเป็นช่วงที่สมองส่วนหน้าที่ใช้ควบคุมการใช้ความคิด การเรียนรู้ การแก้ปัญหา ตลอดจนการรู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่น และสร้างความสุขให้ตัวเองจะมีพัฒนามากเป็นพิเศษ จึงเป็นช่วงเวลาที่จำเป็นต่อการดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของเด็กออกมา

เปิดรับ: Pre Kindergarten – Kindergarten 3 (เปิดปีการศึกษาแรกเมื่อปี 2561)

ที่อยู่: แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  

 

 

การเลือกโรงเรียนนานาชาติให้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปนั้น ไม่สำคัญเท่ากับสถาบันแห่งนั้นจะอบรมให้เจ้าตัวเล็กของเรา เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดในสังคมที่เป็นสากลได้จริงหรือไม่ ฉะนั้น คุณพ่อคุณแม่จึงไม่ควรไม่ละเลยการพิจารณาหลักสูตรการเรียนการสอนควบคู่กันไปด้วยเสมอ

 

 tags : , , ,


share share to facebook share to twitter

TipsDD เทียบชัดๆ กับหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติเปิดใหม่ 5 แห่ง ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล